כל יום ראשון בירושלים: לומדים רבי נחמן

השיעור איננו מתקיים בתקופה זו

\