וידיאו: התחדשות פנימית – מדרש ומעשה | ראש חודש ניסן