כל יום רביעי בתל אביב: לומדים רבי נחמן

השיעור איננו מתקיים בתקופה זו